26 juli 2016

Wie zijn wij

20160728_204620_rived100x100

De stichting RIVED is in juli 2016 opgericht. De stichting streeft na om projecten uit te voeren en te steunen in navolging van het gedachtegoed van Rinske van Erp. Als familie, vrienden en bekenden zijn wij allemaal, ieder op haar of zijn eigen manier betrokken geweest bij de droom van Rinske. Zo zijn wij ook allemaal op een of andere wijze geraakt door haar plotselinge overlijden in maart 2016.

Spontaan werden er initiatieven gestart die er voor zorgden dat er fondsen beschikbaar zijn. Zo zijn er al snel projecten opgestart door de scholen waaraan Rinske verbonden was. Zowel die in Nederland als die in Kenia. Ook tijdens haar uitvaart is er door de vele aanwezige ruimhartig geschonken. Als Stichting borgen wij dat de beschikbare middelen gebruikt worden om projecten uit te voeren die het gedachtegoed van Rinske onderschrijven. Daartoe hebben wij criteria gedefinieerd waaraan de projecten moeten voldoen. Wij delen die criteria graag met u. Schrijf een korte email naar info@rived.org en u ontvangt de gevraagde informatie. Om onze projecten te zien kijk om Projecten.

Als stichting voelen we ons ook verantwoordelijk om te blijven werken aan het waarmaken van Rinskes droom. Daarom zullen wij ook activiteiten ontwikkelen die bedoeld zijn om geld te verwerven waarmee deze projecten gefinancierd kunnen worden. Als u donateur wilt worden kijk dan op Donateur worden.

De kerngroep van de stichting bestaat op dit moment uit: Harry en Dianne van Erp, Ina Megens – van de Meulenreek, Perry van Erp, Marion Beenhakkers, Piet Prinse en Ans Oude Wesselink.

Wilt u op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Volg ons via http://Facebook.com/rived.org

Jaarverslagen

Hieronder treft u de jaarverslagen aan zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Rived over de boekjaren 2016 t/m 2022. U kunt de jaarverslagen inzien door op de betreffende link te klikken.